Danışma ve pazarlama +90 537 441 0896
                                                +90 533 316 6820

Ekstrasol

Sebzelerde Ekstrasol Kullanımı

 

Günümüzde tüketiciler sebzelerin eski tadını bulamamaktan şikayetçidirler. Bunun sebebi her yıl daha fazla suni Gübre ve kimyasal ilaç kullanılmasıdır.

Ekstrasol suni gübre kullanımını azaltarak sebzelerin aromalarında ve toprağın organik yapısında iyileşme olmasını sağlamaktadır. Hastalıklara karşı dayanıklılığını arttırarak da kimyasal ilaç kullanımını azaltmaktadır.

Ekstrasol bütün bitkilerde olduğu gibi sebzelerde de birim Alandan daha fazla ve daha kaliteli ürün almamızı sağlar. Tohum çimlenmesi için 1 lt suya 20-30 ml Ekstrasol çözeltisi hazırlanır. Tohumlar bu çözeltinin içine daldırılır. 20-25 sn bekletilir ve havalandırılır. Ekstrasol ile kaplanan tohumlar hemen veya iyi havalandırılarak 20 gün içinde ekilmelidirler.

 

Fide yetiştirelecek tohum yatağında Ekstrasol ile ilaçlanırsa (dönüm/dekar 200 ml) tohumun hastalıklara karşı dayanıklılığı artar. Güçlü, gür ve firesiz bir çimlenme sağlanır. Sağlam bir kök yapısı oluşur. Fileler 4 yaprak fazına geldiğinde 10 lt su/20 ml Ekstrasol karışımı ile gübrelenir. Fideleri tarlaya dikmeden 1 hafta önce 10 lt su/20 ml Ekstrasol ile ikinci bir Gübreleme yapılmalıdır. Bu gübrelemeler Yapraklara püskürtme şeklinde yapılmalıdır.

Fideleri tarlaya dikmeden önce 10 lt su/30-40 ml Ekstrasol ile hazırlanan karışımın içine kökleri daldırılır. 25-30 sn karşımında bekletilen fidelerin tarlaya dikimi yapılır. Tarlaya dikildikten sonra daha çabuk büyüme ve adapte olması sağlanır. Fidelerin tarlaya dikildikten 1 hafta sonra dönüm/dekar 200 ml Ekstrasol gelecek şekilde hazırlanan çözelti ile Gübreleme yapılır. 15 gün sonra aynı şekilde ikinci bir Gübreleme yapılmalıdır. Bu gübrelemeler pulverize şeklindedir.

Ekstrasol düzenli olarak kullanıldığında toprağın yapısına bağlı olarak suni gübrelerde %10-%20-%30 arasında azaltma yapılır. Bu da üreticinin maaliyetlerini azaltır. Toprağın organik yapısı artar. Daha bol ve kaliteli ürün alınmasını sağlar. Sebzeler 1 hafta önce olgunluğa ulaşır. Hastalıklara karşı dayanıklılığı artar.