Danışma ve pazarlama +90 537 441 0896
                                                +90 533 316 6820

Ekstrasol

KÖK YUMRULU BİTKİLERDE EKSTRASOL KULLANIMI

 

PATATES
1.Yumruların ekimden önce kaplanması.
1lt.ekstrasol 5-10 lt su çözeltisini 1 ton patatese püskürtme usulü ile verilir. Daha az miktarlarda ise ona göre orantılı hesaplama yapılıp,kullanılır.
a.Amaç:patateslerin gür filiz verme ve iyi köklenme sağlanması.Hava streslerini daha kolay atlatmasına yardımcı olur.
b.Gübreleme zamanı:Yumruların gübrelenmesi 1 ile 20 gün ekmeden önce yapılabilir.

2.Bitkilerin gelişme esnasındaki gübrelemeler:
a.Amaç:bitkilerin,güçlü kök geliştirmesi,hızlı ve güçlü büyümesi,yüksek ve kaliteli ürün vermesini sağlamak.Yumrular daha eşit büyüklükte ve erken hasada girmesi amaçlanır.
b.Gübreleme zamanı:bitkiler 2-4 yaprak fazında ve tomrukların oluşum başlangıcında 200 ml. ekstrasol su çözeltisi ile 1 dönüme gübre verilir.

3.Ekstrasol ile gübrelenen bitkiler,patates böceğini tarladan uzaklaştırır.

NOT : Çözelti miktarı dönüme mevcut makine kapasitesine bağlıdır.Önemli olan dönüme 200 ml.kullanımıdır.