Danışma ve pazarlama +90 537 441 0896
                                                +90 533 316 6820

Ekstrasol

NANO KÜKÜRT GÜBRE VE TOPRAK DÜZENLEYİCİ

Nano kükürt nedir?


Ürün olarak calcium polisulfide.Ticari ismi NANO SULFUR 'dür. Yeni nesil ürün olup,bu güne kadar bilinen kükürtten çok farklıdır.Farklılğı,hem gübre,hem toprak düzenleyici,hem de doğal fungisititr.Toprak pH sını çok hızlı bir şekilde düzenler. Bilinen kükürt mikronize kükürttür,nano kükürt ise,tanecikleri nano iriliğinde olup,20 nm’dir ve mikronize kükürtten 1000 misli daha küçüktürler. Son yıllardaki araştırmalar kükürdün N,P,K ,C,H ile birlikte bitkilerin DNK,RNA sında aktif rol alır.Kükürt eksikliğinde,bitkiler % 40 a kadar fotosintezde azalma meydana gelir ki,bu da bitkilerde vitamin ve proteinlerin hızla azalmasına vesile olur.Dünya bu gün kükürt maddesini N.P ve K ile birlikte kabul ederler.ürünün yapısı polisulfit şeklindedir ki,bu bitkiler tarafından en kolay alınabilen şekildir.
Kükürt bitkilere bütün gelişme süresince verilebilir. İnsanlara,hayvanlara ve ekolojiye zararsızdır. Etki belirtisi aşağıdaki etkenler ile teyit edilir:
1.Bitkilerin büyümesini stimule eder ve fotosintez işlevini 8-10 misli arttırır.
2.Bitkilerde ;fasulyegillerde protein oranında artış,buğdaygillerinde gluten artışı,açiçek ve kanolada yağ oranında artış ve meyvelerde vitamin içeriğinde artış sağlar.
3. Fasulyede çiçek oluşumunda artış,buğdayda başak adedi artışı,mısırda,koçan büyüklüğünü,ayçiçekte ise,petekçe döllenme oranında artış sağlar.
4.Nitratları protein azota dönüştürür.
5.Bitkileri hastalık,yaprak bitlerinden ve akarlardan arındırır.
6.Bitkilerin veriminde % 60 a kadar artış sağlar.
7.ürünlerin muhafaza ömrünü uzatır.
8.Ağır metalleri bertaraf eder ve bitkilere girmesini önler.

NE ZAMAN VE NASIL KULLANILIR ?
Bitkilerin gelişme süresince yararlı olur. Denemeler neticesinde en uygun kullanım zamanı tespit edilmiştir.

1.Buğday,arpa,mısır v.b.
Kullanım dozu: 200 ml/dönüm
Birinci gübreleme; ekimden önce.İmkan yok ise,buğday çıkıp sıraları dizince uygulanır.

İkinci uygulama,buğdayların oka kalkma fazın sonunda,mısırda ise,taktörle tarlaya son girebilme fazında gübreleme yapılır.Kullanım dozu 200 ml/dönüme nano kükürt verilir.

2.Teknik bitkile-ayçiçek,kanola ve benzeri

a/.İlk gübreleme ekim öncesi 200 ml/dönüme,zaman müsait değilse,sıralat dizilince hemen ayni doz gübrelenir.
b/.ikinci gübreleme petek oluşum başlangıcında veya tomruk oluşumunda uygulanır.Doz yine 200 ml dönüme nano kükürt su çözeltisi ile verilir.

3.Fasulyegillerde uygulama ekim öncesi 200 ml gübreleme veya sıralar oluşunca ayni doz uygulanır. İkinci gübreleme nodül oluşumunda yapılır.Çiçek ve verim artışı sağlar.Doz 200 ml dönüme verilir.

4.Bütün bitki ve sebzeler uygulama sistemi aynidir.Ekimden önce veya çıkınca 200 ml dönüme.Gübreleme damlama sulama ile de verilebilir,fark yoktur.

5.Meyve ağaçları:bütün meyve ağaçlarında tavsiyeler:
a/.Ürünler toplanıp bittikten sonra,yaprak dökümünden önce 200-300 ml dönüme gelecek şekilde uygulanır.Gövdede ve yapraklarda kalan hastalıkları dağılmadan yok etmektir.Zaman müsait değilse,erken ilk baharda,tomruklar patlamadan önce uygulanır.
b/.Çiçekten önce ve çiçekten sonra 10*15 gün ara ile 200-300 ml dönüme nano kükürt gübrelemesi yapılır.Son gübreleme meyveler normal iriliğe ulaşıp,sulanmadan önce uygulanır.Meyvelerin vitamin içeriği daha zengin olur ve muhafazaya dayanır.

6.Bağlarda,ahu dudu,veya benzeri bitkilerde.
a/ Son baharda bitki yaprakları dökmeden önce 200-300 ml dönüme veya ilk baharda tomruklar patlamadan önce uygulanır.
b/.Çiçekten önce ve sonra,birer hafta 10 gün ara ile 200 ml dönüme nano kükürt uygulanır.
c/Son uygulama meyveler normal iriliğe ulaşınca yapılır.Doz 200 ml.dir.

6.Patates,pancar ve havuç:
Ekimden önce tarlaya 300-400 ml dönüme ve çıktıktan sonra 2-4 yaprak ile ikinci gübreleme çiçek açmadan önce yapılır.kullanım dozları aynidir.


UYARI : Kullanma esnasında sağlık uyarılarına uymanız gerekmektedir.Unutmayın!.

NANO SULFUR KULLANIMDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1.Unutmayın:Nano sülfür etkili bir üründür:HEM GÜBRE,HEM FUNGİSİT,HEM TOPRAK Ph DÜZENLEYİCİ.

2.Nano sulfur bitkiye her gelişme fazında kolay ve rahat uygulanır.

a.Yaprak gübresi gibi üstten –gelişme süresince

b.Topraktan ve damlama sulama ile.

c.Ekimden önce,diğer gübreler gibi.

3.Kullanma fazları:


  a.Ekimden hemen önce topraktan – 200-300 ml/dönüme su çözeltisi olarak

b.Sıralar belli olunca-200-300 ml/dönüme su çözeltisi olarak

c.Nodul(tomruk,başak,koçan,petek) oluşma döneminde-bitkilerde 200-300 ml/fönüme su çözeltisi ile veya damlama sulama ile.

Bu fazı kesinlikle uygulayınız.:daha çok çiçek,daha yüksek ve kaliteli verim.Bitkilerde gluteni,yağ oranını,protein oranını ve şeker oranını arttırır.Nitratları azaltır ve saklama süresini uzatır. Çürümezler.

4.Büyümeyi hızlandırır.Fotosintezi 8-10 misli arttırır ve büyüme 3-4 gün sonra görülür.

5.Doğal fungisittir.Bütün mantar hastalıkları yok eder.Yüksek dozlarda 400ml ve üstü,bitleri.akarları ve beyaz kelebeği öldürür.Patates böcek yumurtalarına zarar verir.

6.Bitkilerde uyuyan tomrukları harekete geçirir ve çiçek açtırarak,verime artış sağlar.Döllenmeyi arttırır.

7.Toprak pH sını 3-4 haftada düzenler.


Bütün ürünler Türkiye ve Avrupada patentlidir!BİОТОR ООD City.Plovdiv,str.dr.Ivan Kisyakov,№19А, Tel: 0887 23 13 36 ; 0884 59 40 19 e-mаil:vamivini@abv.bg;nanosulfur@abv.bg www.ekstrasol.com