Danışma ve pazarlama +90 537 441 0896
                                                +90 533 316 6820

Ekstrasol

Çiçeklerde Ekstrasol Kullanımı

Ev bahçe ve park çiçekleri

Çiçeklerde Ekstrasol kullanmamızın amacı daha güzel ve daha dayanıklı çiçekler elde etmektir. Park ve bahçelerde açan çiçeklerin daha uzun süre açık kalmasını sağlar. Kesme çiçeklerin de dayanıklılığını ve renk kalitesini arttırarak ticari değerini çiçek verimini arttırır.

Çiçekler; tohum, yumru veya soğanlı olarak ekilirler.Tohum miktarına göre 10 litre su/30-40 ml Ekstrasol çözeltisi hazırlanır.Tohumlar, yumru veya soğanlar bu çözeltiye daldırılır ve 20-30 dk bekletilir. Ekimden önce toprak aynı çözelti ile püskürtme usulü ile gübrelenir ve çiçek tohumları ekilir. Güçlü kök yapısı oluşmasını ve güçlü filiz vermesini sağlar.Çimlenme oranını arttırır.Hızlı büyüme sağlar. Hastalıklara karşı dayanıklılığını arttırır.Stresi daha kolay atlatmalarını sağlar.


Filizlenen tohumlar 2-4 yaprak fazına geldiğinde dönüm/dekar’a 200 ml Ekstrasol gelecek şekilde veya 10 litre su/30-40 ml Ekstrasol çözeltisi hazırlanarak bitkilere püskürtülür.

Bahçe veya saksılara çıkarmadan önce aynı miktarda çözelti hazırlanarak bitkilere püskürtülür.

Bitkiler sökülüp diğer yerlere aktarılırken yine aynı şekilde (10ltsu/30-40 ml Ekstrasol) hazırladığımız çözeltinin içine daldırarak ekim yapmalıyız.

Bitkileri dikimden 10 gün sonra ve 15 gün sonra iki kez dönüm/dekar’a 200 ml Ekstrasol gelecek şekilde püskürtme usulü gübreleme yapılır.

Saksı çiçeklerinde ayda bir( 10ltsu/30-40 ml Ekstrasol)  çözeltisi ile püskürtme usulü gübreleme yapılır.Çiçeklerde daha hızlı ve gür büyüme olur.Çiçeklenme verimi artar. Çiçeklerin dayanıklılık süresi uzar.