Danışma ve pazarlama +90 537 441 0896
                                                +90 533 316 6820

Ekstrasol

OTLAK VE MERALARDA EKSTRASOL KULLANIMI

 

YONCA,ÇİM,SARI YONCA,ÇAYIR ÜÇGÜLÜ,AK ÜÇGÜL

1.Ekim öncesi tohumların kaplanması: Tonajlı tohumlarda, 1 lt.ekstrasol 1 ton tohum için 5-10 lt.su çözeltisi ile püskürtülüp karıştırılır. Az miktarlardaki tohumlar için ise,100 ml.ekstarsol gerekli miktarda su çözeltisi hazırlanır ve tohumlar 20 – 30 dakika için çözeltiye daldırılır veya pulverize edilir.
a.Amaç:tohumların yüksek yüzde ile çimlemesi,gür ve hızlı büyüme, streslerden koruma.
b.Gübreleme zamanı: ekimden 1 ile 20 gün önce.Gübrelemeden sonra tohumlar havalandırılır.

2.Büyüme esnasında gübrelemeler.
a.İlk gübreleme bitkiler 2-4 yaprak olunca,diğerleri ise,dallanma veya kardeşleme safhasında 200 ml.ekstarsol su çözeltisi ile 1 dönüme gübreleme yapılır. Ve beher biçmeden sonra aynı miktar ile gübreleme yapılır.
b.Amaç:hızlı,gür ,bol,yüksek ile kaliteli verim sağlamak.

NOT : Tohumlar önceden başka ilaçlar ile ilaçlanmış ise ekstrasol etkisi azalmaz ve o ilaçların etkisini mani olmaz.