Danışma ve pazarlama +90 537 441 0896
                                                +90 533 316 6820

Ekstrasol

Buğdayda Ekstrasol

BUĞDAY,ARPA,YULAF,ÇAVDAR,MISIR,PİRİNÇ,SORGO,DARI,AKDARI V.S.

1.Tohumların ekimden önce kaplanması:1 lt.ekstrasol 5-10 lt.suda çözelti hazırlanır ve 1 ton tohuma püskürtme usulü ile karıştırılır.

a.Amaç: Çimlemenin yüzdesini arttırmak,gür ve güçlü büyüme sağlamak, tohumları kötü hava şartlarında-streslerden korumak.

b.Gübre kaplama zamanı:1 ile 30 gün ekimden önce.

2.Gelişme esnasında gübreleme:200 ml.ekstrasol  1 dönüme atılacak şekilde suda çözelti hazırlanır ve mevcut makineye göre atılır.

a.Gübreleme zamanı:İlk gübreleme kardeşleme başlangıcında veya  2-4 yaprak halinde(mısır ,ayçiçeği v.s.),ikincisi ise,oka kalkma başlangıcında veya 15 gün ara ile(mısır ,ayçiçeği v.s.)yapılır.

Miktar;Beher  gübrelemede 1 dönüme 200 ml.ekstrasol su  çözeltisi ile yapılır. Bu gübreleme herbesit, fungisit insektisit gibi ilaçlarla birlikte karışım halinde de uygulanabilir. Neticeyi etkilemez. Pirinçte su boşaltılmıyor ise su yüzeyinden de gübreleme  yapılabilir.

 

b.Amaç:verimi arttırmak,kaliteyi iyileştirmek,buğday glutenini ve camsı  oranını arttırmak (ürünler- 1 hafta daha erken hasada hazır olur).

Kaliteli ve yüksek verim alınır.

 

NOT:  Çözelti miktarı dönüme,mevcut makine kapasitesine göre ayarlanır.

          Fakat her zaman 200 ml.ekstrasol dönüme kullanılır.

Tohum alımında, tohumlar ilaçlı ise,ekstrasol etkisine engel olmaz.Gübre ile kaplanır.